Sekreterya

Öğr. Gör. Oğuz ÇALIŞKAN

Öğr. Gör. Dr. Songül ÇAKMAK

Arş. Gör. Aytekin ÇELİK (Sekretarya Sorumlusu)

Arş. Gör. Ezgi YILDIZ

Arş. Gör. Kadir Gökhan TENGİZ

Arş. Gör. Kemal TEMİZER

Arş. Gör. Mehmet Erkan TURAN

Arş. Gör. Nihal Başak UZUN

Arş. Gör. Hüseyin SOYLU

Dr. Pınar ALÇİÇEK

Dr. Yasin KAHRAMAN

Sorularınız İçin:

gsfakademik@yyu.edu.tr