SERGİ ŞARTNAMESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

II. ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU JÜRİLİ SERGİSİ

28 EYLÜL- 12 EKİM 2022

SERGİ ŞARTNAMESİ

Madde 1.  II. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu Jürili Sergisi tüm sanat ve tasarım disiplinlerini kapsamaktadır.

Madde 2. Sergi, sanat ve tasarım alanlarında özgün çalışmaları olan kişilerin katılımına açıktır.

Madde 3. Sergi katılımında konu sınırlandırması bulunmamaktadır. Her türlü teknik ve malzeme kullanımı serbesttir.

Madde 4. Katılımcılar sergiye daha önce herhangi bir platformda sergilenmemiş ve/veya ödül almamış 1 (bir) adet eser ile başvuru yapabilirler.

Madde 5. Başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Sempozyum web sayfasında yer alan Sergi Başvuru Formu ile Taahhütname Belgesi eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanarak, Başvuru Belgelerinin tamamıyla birlikte 31.05.2022 tarihine kadar gsfsempozyumsergi@yyu.edu.tr başvuru adresine gönderilecektir.

Madde 6. Başvuru sahiplerinin aşağıda a, b ve c maddelerinde açıklandığı gibi Bilgi, Sanatçı Görseli ve Eser Görselinden oluşan Başvuru Belgelerini kendi adlarıyla tanımlanmış bir dosya halinde en geç 31.05.2022 tarihine kadar gsfsempozyumsergi@yyu.edu.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir. Eksik, hatalı veya şartnameye uymayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 1. Bilgi; istenilen bilgiler word dokümana sırasıyla yazılmalı ve doküman sanatçının ‘adı, soyadı’ ile kaydedilmelidir.

Ad – Soyad:           

İletişim Numarası:

İletişim ve e-posta adresi: 

Eser Künye Bilgileri: Yapıtın adı, Yılı, Tekniği, Boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik cm.) Yapıt için özel bir sergileme koşulu var ise sergi Başvuru Formunda yer alan Sergileme Detayları bölümünde belirtilmek zorundadır. Eser künye bilgileri İngilizce de yazılmak zorundadır.

Özgeçmiş: (200 kelimeyi geçmeyen metinleştirilmiş Türkçe-İngilizce özgeçmiş)  

 1. Sanatçı görseli;

Sanatçı adı ve soyadı ile kaydedilmiş görsel 300 DPI çözünürlükte, JPEG formatında; “Large Size High Quality” olarak gönderilmelidir.

 1. Yapıt görseli/görselleri;

İki boyutlu çalışmalar için cepheden, üç boyutlu çalışmalar için iki farklı açıdan çekilmiş, sanatçının adı, soyadı ve yapıtın adı ile kaydedilmiş 300 DPI çözünürlükte, JPEG formatında; “Large Size High Quality” olarak gönderilmelidir.

Madde 7. II. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu Sergisi Jürisince başvurular kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacak, sonuçlar sempozyumun web sayfasında ilan edilecek ve e-posta aracılığı ile katılımcılara bildirilecektir.

Madde 8. Sergiye kabul edilen eserlerin sergilenmeye hazır halde gönderilmeleri gerekmektedir. Asma sistemleri ve taşıma düzenekleri kurulmadan gönderilmiş eserler kesinlikle sergilenmeyecektir.

Madde 9. Sergiye kabul edilen her çalışmanın arka yüzüne sanatçının adı ve işin künyesi yazılmak zorundadır.

Madde 10. Sergiye katılım ücreti 250 TL’dir. Hem sergiye katılacak hem de bildiri sunacak katılımcılar için toplam ücret 600 TL’dir. Katılım ücretlerini son başvuru tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Madde 11. Seçilen eserlerin gönderim ve iade masrafları katılımcıya aittir.

Madde 12. Yurt içi ve yurtdışından kargo ve nakliye ile gelen ve geri gönderilen eserlerin görebileceği her türlü hasardan ve kaybolmadan, ayrıca eserler teslim alındıktan sonra taşınma ve sergileme sırasında gereken tedbirlerin alınmasına rağmen oluşabilecek hasar ve olumsuzluklardan düzenleyen kurum ve organizasyon komitesi sorumlu değildir.

Madde 13. Sergi sonrasında katılımcılara e-katılım belgesi e-posta aracılığı ile gönderilecek ve sergilenen eserlerle bir e-katalog hazırlanacaktır.

Madde 14. Katılımcılar seçilen eserinin II. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu Jürili Sergisinde sergilenmesini, kataloglanmasını, tanıtım için kullanılmasını kabul ederler.

Madde 16. Serginin kapanış tarihinden sonraki üç (3) hafta içinde eserlerin geri iadesi yapılacaktır.

Madde 15. Seçilen eserlerin gönderileceği adres:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 65080, Zeve Kampüsü, Tuşba/Van

Tel: 0 432 2251661

Fax: 0 432 2251663

Madde 18. Katılımcılar şartname ve başvuru formunda belirtilen koşullar ile gönderdiği eserin tamamen kendisine ait olduğunu, etik ilke ve sorumluluklar çerçevesinde kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Ön Eleme İçin Son Başvuru Tarihi: 31.05.2022

Jüri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 12.06.2022

Sergi Kesin Kayıt Son Tarih:  24.06.2022

Eser Teslim/Gönderim Tarihleri: 12.09.2022-22.09.2022

Sergi Açılışı: 28.09.2022

Sergi Tarihi: 28.09.2022-12.10.2022

Sergi Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Prof. Dr. Sezer CİHANER KESER / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Sergi Düzenleme Kurulu

 • Doç. Dr. Aslı ERCİYEŞ TOSUN/ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Derya BARAN / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Nadir BUÇAN / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Savaş Onur ŞEN / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
 • Öğr. Gör. Ayhan SÖNMEZ / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
 • Arş. Gör. Dr. Meltem DURNA ZEREK / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Sergi Jürisi

 • Prof. Andrew BURTON,  Fine Art At Newcastle University, İngiltere
 • Prof. Dr. Arif AZİZ, Azerbaijan State Fine Arts University, Azerbeycan
 • Prof. Dr. Nehat BEGİRİ, Tetova University, Tetova Acdemy of Painting, Makedonya
 • Prof. Dr. Sezer CİHANER KESER, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Yosi ANAYA, Instituto de Artes Plasticas, Meksika
 • Prof. Dr. Yüksel ŞAHİN, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Gökçen ŞAHMARAN CAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Karim MİRZAEE Tebriz Islamic Art University, İran
 • Doç. Dr. Kamuran Özlem SARNIÇ, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Nezaket TEKİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Nurtaç ÇAKAR, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Ruhi KONAK, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Zülfikar SAYIN, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 • Reader Katie Cuddon,  Fine Art at Newcastle University, İngiltere

Sergi Sekretaryası

 • Arş. Gör. Dr. Meltem DURNA ZEREK / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

İletişim

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 65080

Zeve Kampüsü, Tuşba/Van

Başvuru Adresi: gsfsempozyumsergi@yyu.edu.tr

HESAP BİLGİLERİ

Vakıf Bankası Van Şubesi

Hesap Sahibi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

IBAN Numarası: TR89 0001 5001 5800 7315 5363 86

 

SERGİ ŞARTNAMESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SERGİ BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ