Yazılım Grubu

Üniversitemiz bünyesindeki birimlerimizin işlerini bilgisayar ortamına taşımak ve toplanan veriler üzerinden istenen raporları üretebilmek amacı ile iletilen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirilerek en uygun çözüm yöntemini belirler. Gerek idari gerekse akademik işler sırasında ortaya çıkan yazılım ihtiyacının karşılanması ve gerek görüldüğü takdirde mevcuttaki diğer yazılımlarla entegrasyonun sağlanması için ihtiyaçları değerlendirir, analiz eder ve çözüm önerileri sunar.