Teknik Servis Grubu

  • Bilgisayar/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlamak,
  • Satın alınan malzemelerin muayene ve dağıtımı,
  • Birimlerden gelen bilgisayarların arızasını gidermek, garanti süresi içindeki cihazları firmaya göndererek onarımını sağlamak,
  • Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemeleri,
  • Üniversitemiz birimlerinin teknik personel eğitimlerini yapmak, ihtiyaç duyulması durumunda destek vermek,
  • YYÜ dâhilindeki binalara İnternet bağlantısı sağlamak amacıyla gereken kablolama hizmeti sunmak,
  • BBAUM üniversitemizde kurulu 17 adet merkezi bilgisayar laboratuvarlarını tek merkezden yönetmek, bu sistemde öğrenciler, akademik ve idari personeller belirtilen laboratuvarların hepsinden aynı şekilde yararlanabilmelerini sağlamak,
  • Güvenlik sistemi kurulumu ve keşif çalışmaları yapmak.