Tarihçe

Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaların desteklenmesi, çeşitli alanların uygulama ihtiyaçlarının karşılanması ve bazı meslek dallarında hazırlık ve destek faaliyetlerinde bulunmak için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7inci maddesinin (d) bendinin ikinci alt bendi uyarınca Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğüne bağlı, “Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BBAUM)” kurulmuştur.