Tanıtım

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, eğitim-öğretim birimlerine, araştırmacılara, öğrencilere, personele ve yönetim birimlerine bilişim desteği sunmayı amaç ve görev bilir.

BBAUM olarak temel görevimiz çağdaş bilişim teknolojilerini üniversitemizde en üst seviyede uygulana bilmesi için gerekli altyapıyı hazırlamak, gerekli donanım ve yazılımları temin etmek, idari, akademik personel ve öğrencilerimizin bilişim hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve bilgilendirmek.

Bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek alanlarında uzmanlaşmış kadrolar oluşturmak. Bilgisayar teknolojileri uygulama bakımından en ön sıralarda yer almak ve tercih edilen Üniversite Olabilmektir.

Müdürlüğümüz;

  • Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Bölümü veya Ana Bilim Dalları ile ilgili her türlü programları hazırlamak veya satın almak, programlardan seçkin bir arşiv teşkil etmek, bu arşivi kullanıcıların öğrenim ve öğretimlerine yardımcı olacak, araştırmalarını kolaylaştıracak biçimde ve belirli bir düzende hizmete sokmak, kamu ve özel kesimden istenecek uygulama programları yapmak,
  • Çeşitli düzeylerde üniversite içi ve dışı eğitici kurslar hazırlamak, konu ile ilgili insan gücünü yetiştirmek ve bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,
  • Üniversitenin öğrenci, kütüphane, personel, ayniyat, muhasebe ve diğer idari işlerinin yürütülmesinde bilgisayar destekli düzenlemeler yapmak,
  • Kamu kuruluşları ve özel sektörler için, servis-büro hizmetlerini döner sermayesi kapsamında yapmak,
  • Yurt içi ve Yurt dışı Uygulama Merkezleriyle işbirliği, amaca uygun proje yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
  • Üniversitemiz internet ile ilgili altyapı ve hizmet çalışmalarını yürütmek.