Sistem Grubu

  • Sistem ve Ağ gruplarının yapmakta olduğu işler iç içe olup çoğu zaman birbirlerinden yardım almalarını gerektirmektedir. Birlikte çalışmaları gerektiğinden dolayı aynı ortamda faaliyet göstermektedirler.
  • Üniversitemiz sistem odasında bulunan tüm sunucuları ve internet servislerini yönetmek,
  • Sunucuların günlük yedeklemelerini yapmak,
  • Antivirüs ve Antispam Sistemlerini yönetmek,
  • İstek üzerine haberleşme listeleri oluşturmak ve sürekliliği sağlamak,
  • Elektronik posta hesaplarını açmak ve sorunlarını çözmek,
  • Web tabanlı e-posta servisini işletmek,
  • Proxy servisini işletmek ve kullanıcılarına destek vermek,
  • Üniversitemizin web sayfasını hazırlamak, güncellemek, diğer birimlerin ve personelin web sayfası hazırlamasına ve yayımlamasına yardımcı olmak,