İdari Kadro

Hayrullah URCAN

Programcı

Aksel AKYÜREK

Büro Personeli

Fırat YILDIZ

Bilgisayar İşletmeni

Fehmi UYAR

Bilgisayar Mühendisi

Hasan KIZILAY

Tekniker

İlyas YAMAÇ

Tekniker

Kamil AKÇAKAYA

Tekniker

Mesut KAPAR

Bilgisayar Mühendisi

Ömer DENİZ

Sürekli İşçi