Ağ Grubu

  • Ağ altyapısı ile ilgili projeler hazırlamak,
  • Ağ yapısını yönetmek, ağ güvenliğini sağlamak,
  • Firewall sistemlerini yönetmek,
  • Üniversitemiz birimlerinin bilgisayar ağından sorumlu teknik personeline eğitim ve teknik destek vermek,
  • Kurum dışına yaptırılacak ağ altyapısı, kablolama gibi görev alanına giren isler için şartname hazırlamak, projeyi yönetmek.