Uluslararası Bilimsel Komite

Uluslararası Bilimsel Komite / Scientific Committee (Alphabetical order) 

Abdullah YALÇIN (Uludağ Üniversitesi)

Abdurrahman Fatih FİDAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Ali ERTEKİN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Alparslan Kadir DEVRİM (Bakırçay Üniversitesi)

Askarbek TÜLÖBAEV (Kyrgyzstan -Turkey Manas University, Kyrgyzstan)

Ayla ÖZCAN (Gazi Üniversitesi)

Ayşegül BİLDİK (Adnan Menderes Üniversitesi)

Ayşen ALTINER (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Beran YOKUŞ (Dicle Üniversitesi)

Berrin SALMANOĞLU (Ankara Üniversitesi)

Betül APAYDIN YILDIRIM (Atatürk Üniversitesi)

Cevat NISBET (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Emine ATAKİŞİ (Kafkas Üniversitesi)

Evan Abdul Kareem Mahmood (University of Human Development, Iraq)

Fatih Mehmet KANDEMİR (Aksaray Üniversitesi)

Fatmagül YUR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Feraye ESEN GÜRSEL (İstanbul Üniversitesi)

Firuze KURTOĞLU (Selçuk Üniversitesi)

Fulya BENZER (Munzur Üniversitesi)

Funda KIRAL (Adnan Menderes Üniversitesi)

Görkem KISMALI (Ankara Üniversitesi)

Gül Fatma YARIM (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Gülay ÇİFTÇİ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)  

Gülcan AVCI (Kocatepe Üniversitesi)

Hamdi UYSAL (Ankara Üniversitesi)

Hasan AKŞİT (Balıkesir Üniversitesi)

Hasret YARDİBİ (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) 

Iraz AKIŞ AKAD (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) 

İbrahim Hakkı YÖRÜK (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

İsmail KÜÇÜKKURT (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Mahmut KARAPEHLİVAN (Kafkas Üniversitesi)

Meltem TANRIVERDİ (Uludağ Üniversitesi)

Meryem EREN (Erciyes Üniversitesi)

Mesut Bünyami HALICI (Atatürk Üniversitesi)

Mine ERİŞİR (Fırat Üniversitesi)

Miyase ÇINAR (Kırıkkale Üniversitesi)

M. Hanifi DURAK (Dicle Üniversitesi)

Muneef AYYASH (Hebrew University, Kudüs)

Nalan BAYŞU SÖZBİLİR (Kocatepe Üniversitesi)

Nariste KADIRALİEVA (Kyrgyzstan -Turkey Manas University, Kyrgyzstan)

Nazlı ERCAN (Cumhuriyet Üniversitesi)

Nazmiye GÜNEŞ (Uludağ Üniversitesi)

Necati KAYA (Celal Bayar Üniversitesi)

Necati UTLU (Atatürk Üniversitesi)

Nezir Yaşar TOKER (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Nuri BAŞPINAR (Selçuk Üniversitesi)

Oğuz MERHAN (Kafkas Üniversitesi)

Onur ATAKİŞİ (Kafkas Üniversitesi) 

Orhan KANKAVİ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Özgür KAYNAR (Kastamonu Üniversitesi)

Pınar ALKIM ULUTAŞ (Adnan Menderes Üniversitesi) 

Pınar COŞKUN (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Sefa ÇELİK (Kocatepe Üniversitesi)

Saime GÜZEL (Uludağ Üniversitesi)

Sema GÜRGÖZE (Dicle Üniversitesi)

Sena ÇENESİZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Serap ÜNÜBOL AYPAK (Adnan Menderes Üniversitesi)

Seval YILMAZ (Fırat Üniversitesi)

Seyfullah HALİLOĞLU (Selçuk Üniversitesi)

Suat ERDOĞAN (Trakya Üniversitesi)

Şaban MARAŞLI (Kafkas Üniversitesi)

Tahir KAHRAMAN (Karabük Üniversitesi)

Tevhide SEL (Anakara Üniversitesi)

Tülay BÜYÜKOĞLU (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Tünay KONTAŞ AŞKAR (Karatekin Üniversitesi)

Ümit POLAT (Uludağ Üniversitesi)

Vahdettin ALTUNOK (Selçuk Üniversitesi)

Zafer BULUT (Dokuz Eylül Üniversitesi)