Sunum Kuralları

1- Sözlü Sunum Şekli

  • Kongremizde her bir sözlü sunum için 10 dakika (sunum + soru cevap) verilecektir.
  • Sunum planı şu şekilde olmalıdır: Kısa giriş, Amaç, Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç-Öneri

2- Poster Sunum

  • Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.
  • Sunum planı şu şekilde olmalıdır: Kısa giriş, Amaç, Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç-Öneri, Kaynaklar
  • Yazar Ad(lar)ı en az 28 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
  • Yazar adres(ler)i ve mailleri 24 punto Arial Karakterinde yazılmalıdır.
  • Metin başlıkları en az 28 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
  • Metin en az 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.

3- Online Sunumlar

  • Sunumlar Zoom üzerinden  canlı olarak toplantı sırasında belirlenen bir program çerçevesinde yapılacaktır.
  • Her sunum için 10 dakika (sunum + soru cevap) verilecektir.