Düzenleme Komitesi

Düzenleme Komitesi Üyeleri

Prof.Dr. Semiha DEDE

Prof.Dr. Yeter DEĞER

Prof.Dr. Handan MERT

Doç.Dr. Uğur ÖZDEK

Doç.Dr. Veysel YÜKSEK

Doç.Dr. Semih YAŞAR

Doç. Dr. Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Salih ÇİBUK

Arş. Gör. Rabia DENK