Bildiriler ve Yazım Kuralları

Özet Gönderim Kuralları

1- Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir.

2-  Özetlerinizi word/doc formatında en geç  1 Mayıs 2024 tarihine kadar sistem üzerinden göndermelisiniz.

3- Kongreye derleme, araştırma ve vaka takdimi türünde çalışmalar kabul edilecektir.

4- Bildiri özeti yapılandırılmış özet olmalı ve şu başlıklardan oluşmalıdır:

Amaç-Materyal ve Metot-Bulgular-Tartışma ve Sonuç-Anahtar Kelimeler

5- Bildiri özeti toplam 300 kelimeyi geçmemelidir.

6- Bildiri özeti başlığı, çalışmanın içeriğini yansıtacak ve 20 kelimeyi geçmeyecek şekilde oluşturulmalıdır.

7- Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır.

8- Özet yazımında, tüm içerik ve başlık Time New Romans yazı  karakteri, 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır.

9- Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır, ünvan kullanılmamalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve o yazarın mutlaka kayıt olması gerekmektedir.

10- Bildirilerde sunumu yapacak olan yazarın kurum bilgileri, mail adresleri, ORCID  bildiri başlığı altında sunulmalıdır.

11- Bildiri özeti şekil ve tablo içermemelidir.

12- Özetin sonunda minimum 3, maksimum 6 kelimeden oluşan anahtar kelime bulunmalıdır.

13- Bildiri özeti, Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmalıdır.

14- Bütün bildiriler ikili hakem süreciyle değerlendirilecektir.