Başkan

Onursal Başkan

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü 

Prof.Dr.Musa GENÇCELEP, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı          

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Semiha DEDE, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı