Yaratılış Kongresi İçeriği

  1. Yaratıcıyı Tanıma ve Anlama
  2. Fen Bilimleri Işığında Yaratılış
  3. Din Bilimleri Işığında Yaratılış
  4. Sosyal Bilimleri Işığında Yaratılış
  5. Evrimci Görüşün Çıkmazları
  6. Deizm Görüşünün Çıkmazları
  7. Ders Kitapları Müfredatı ve Yaratılış
  8. Yazılı, Görsel, Sosyal Medya ve Yaratılış