Yazım Kuralları

ÖZET YAZIM KURALLARI

Bildiri özetleri aşağıdaki şablona göre hazırlanıp "Bildiri Gönder" bölümünden sisteme yüklenmelidir. E-mail veya başka bir yolla gönderilen bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Lütfen bildirinizi gönderirken özetinizin sonunda online veya yüz yüze katılacağınızı belirtiniz.

TAM METİN YAZIM KURALLARI 

(Sempozyuma bildiri tam metni gönderme zorunluluğu yoktur.)

-Başvuruda kullandığınız özet, tam metninizde olmalıdır. 

-Metinler  Times New Roman, 11 punto, 1.15 satır aralığı ve siyah olarak yazılmalıdır. 

-Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir. 

-Paragraflar her iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

-Sayfa boyutu A4 olmalı ve dört kenardaki boşluklar 2.5 cm olmalıdır.

-Dosya biçimi DOCX veya DOC olmalıdır.

-Paragraflar arası boşluklar 6nk olmalıdır. 

NOT: Sempozyumumuza gönderilen bildiriler, tam metin veya özet kitabı şeklinde basılacaktır.