Onursal Başkan ve Onur Kurulu

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü)

ONUR KURULU

Prof. Dr. Refik TURAN

Prof. Dr. Metin AKKUŞ

Prof. Dr. Muhsin MACİT

Prof. Dr. Bolat Eşmuhametulı KUMEKOV

Prof. Dr. İslam JEMENEİ