Katılım Koşulları

Sempozyumumuz yüz yüze ve online (çevirim içi) şekilde gerçekleştirilecektir. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu'na lisans eğitimini tamamlamış yerli ve yabancı bütün araştırmacılar başvurabilir. Sempozyumda sunulacak bildiriler, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir ve sunulabilir. Sempozyuma online katılacak araştırmacılar en fazla 1, yüz yüze katılacak araştırmacılar ise en fazla 2 bildiri ile katılabilirler.  Bildiriler en fazla 2 yazarlı olmalıdır. Bildiri konularının Türkoloji sahası ile ilgili olması gerekmektedir. 

Not: Sempozyumumuza gönderilen bildiri özet ve tam metinleri, bilim kurulu ve düzenleme kurulumuzdaki ilgili öğretim üyeleri tarafından hakem sürecine tâbi tutulacak ve hakem onaylarından sonra sunumu kabul edilecektir.