Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM BAŞKANI

Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK

SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ

Doç. Dr. Tolga ÖNTÜRK

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Bekir KOÇLAR

Prof. Dr. Zilola Khudaybegrenova (Özbekistan)

Doç. Dr. Murat YILMAZ 

Doç. Dr. Metin EREN

Doç. Dr. Alsu SHAMSUTOVA (Tataristan/Rusya)

Doç. Dr. Zeinep ZHUMATAYEVA (Kazakistan)

Doç. Dr. İrfan POLAT

Doç. Dr. Nazgul Isabaeva (Kırgızistan)

Dr. Ilirjana Kaceli (Demirlika) (Arnavutluk) 

Dr. Karlygash Ashirkhanova (Kazakistan)

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Vural ÖNTÜRK

Dr. Namig Mammadov (Azerbaycan)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Bozkurt

SEKRETERYA

Arş. Gör. İbrahim Veli SÖZER

Öğr. Gör. Derya ŞEVLİ

Özcan TUNÇADAM

Ümit OĞUR