Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Bekir KOÇLAR

Dr. Öğr. Üyesi Halit YABALAK

 

SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ
Dr. Tolga ÖNTÜRK

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Yakup CİVELEK

Doç. Dr. Alsu SHAMSUTOVA (Rusya/ Tataristan)

Doç. Dr. Cavid QASIMOV (Azerbaycan)

Doç. Dr. Ganizhamal KUSHENOVA (Kazakistan)

Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK

Doç. Dr. Murat YILMAZ
Doç. Dr. Metin EREN
Dr. Öğr. Üyesi Afif ATAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Karlygash ASHİRKHANOVA

Dr. İrfan POLAT

Dr.  Metin ŞARDAĞ
Dr.  Vural ÖNTÜRK

 

SEKRETERYA

Dr. Uğur Bozkurt

Araş. Gör. Ömer ERTÜRK

Araş. Gör. Yunus DURĞUN

Meiramkul İSSAYEVA