AMAÇ

Sempozyumlar ve kongreler belirli bir bilim dalındaki bilimsel üretimin ve yeni bulguların bilim dünyasına tanıtıldığı, yapılan tartışmalarla bilgi ve düşüncenin pekiştirildiği, ilgili alanlardaki akademisyen ve araştırmacıların buluştuğu, fikir paylaşımlarının yapıldığı önemli bilimsel etkinliklerdir. Dikkat edildiği üzere son yıllarda gerçekleştirilen kongre ve sempozyumlar, genel itibariyle disiplinler arası olarak düzenlenmekte, bu da söz konusu bilimsel faaliyetlerin üretim alanlarını ciddi bir biçimde etkilemektedir. Nitekim bilim dallarında geleneğin devamlılığı, alanın tanınmış akademisyen ve araştırmacılarının birikimlerinin paylaşılması, bu bağlamda daha da zorlaşmaktadır. İlkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz UTAS’ın ikinci sempozyumu 2020 yılında, pandemi koşulları sebebi ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Filoloji, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat, psikoloji, felsefe, eğitim tarihi gibi Türkolojinin çeşitli alanlarında katkı sunmayı amaçlayan sempozyumumuz, disiplinler arası bir bilgi şöleni hâline gelmektedir. Bu yıl üçüncüsü online ve yüz yüze şeklinde düzenlenecek olan UTAS III, bu yönüyle tamamen Türkoloji etrafında şekillenen, farklı bilim dallarındaki akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri, Türkoloji bilinci etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen bir sempozyumdur.

2021 yılı, Türk milletinin büyük zorluklarla kazandığı bağımsızlık mücadelesinin en büyük belgesi ve sembolü olan İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıldönümüdür. Bu yılın “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesi ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması vesilesi ile sempozyumumuzun ana teması “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Türk milletinin gönlünde önemli bir yer edinen İstiklal şairimizin manevi ve edebî şahsiyeti, İstiklal Marşı’nın anlam ve önemi, Kurtuluş Savaşı’nın ehemmiyetini anlatmak amacıyla, sempozyumumuzda özel oturumlar gerçekleştirilecektir.

​Bu sempozyum vasıtasıyla Türkiye’den, Türk Dünyası’ndan ve dünyanın çeşitli yerlerinden iştirak sağlayan katılımcıların, gözlem ve tespitlerini, yeni uygulama ve araştırma metotlarını bilim camiasıyla paylaşmalarını sağlamak, ulaşılmak istenen en önemli gayedir. 

Sempozyumun önemli yanlarından biri de etkinliğin, Türkiye, İran, Irak ve Kafkasya arasında önemli bir geçiş yeri olan Van'da yapılacak olmasıdır. Zira Van, bugün milyonlarca Türk'ün yaşadığı İran'la sınırı olan; Hakkâri üzerinden Irak'a ve Ortadoğu'ya açılan bir şehirdir.

Sempozyum kapsamında “UTAS III Karma Sergisi” düzenlenecektir.  Davetli sanatçıların çalışmaları sempozyum süresince sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için e-katalog hazırlanacaktır.