IV. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Kıymetli Bilim İnsanları, 

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu'nun dördüncüsü (UTAS IV) 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Van'da gerçekleştirilecektir.