Onur Kurulu

Onursal Başkan ve Onur Kurulu

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ                             Prof. Dr. Bekir KOÇLAR

             (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü)                     (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)