ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Önemli Tarihler:

Sıra

Program

Başlangıç̧ Tarihi

Bitiş̧ Tarihi

1.

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

24 Şubat 2022

29 Nisan 2022

2.

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi

  3 Mayıs 2022

3.

Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi

   

4.

Sempozyum Programının İlanı

6 Mayıs 2022  

5.

Sempozyum Tarihi

12- 14 Mayıs 2022  

6.

Revize Edilen Bildiri Tam Metinlerinin Basım İçin Gönderilmesi

13.06.202

24.06.2022