Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

 Doç. Dr. Halit YABALAK

Doç. Dr. Ömer OBUZ

SEMPOZYUM GENEL SEKRETERLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Baki BİLİK

Dr. Karlygash Mashtajkzyz ASHİRKHANOVA

 

DÜZENLEME KURULU

Araş. Gör. Abdulgafur Derin

Adnan Kok

Öğr. Gör. Ahmet Baran Yılmaz

Aysel Doğaç

Gözde Dede Temizaltın

Esra Cabaz

Hasan Bayam

Araş. Gör. Gaye Tuğ Levent

Araş. Gör. Hasan Sayın

Araş. Gör. Hüseyin Şan

Araş. Gör. İsa Yalçın

Araş. Gör. Kemal Temizer

Araş. Gör.  Mehmet Şerif Yıldız

Mesut Gül

Meiramkul İSSAYEVA (Kazakistan)

Murat Cabaz

Öğr. Gör. Mustafa Yıldırım

Öğr. Gör. Muhammed Meşhud Hakçıoğlu

Araş. Gör.  Ömer Ertürk

Münife Obuz

Ümit Oğur

Sadi Özmeral

Dr. Sıddık Ataman

Yenal Sürün

Araş. Gör. Yunus Özdurğun

Yerkebulan Bekbergenuly Nasipollaev

Zhiger Zhumagereiuly Sakenov