İçerik ve Alt Başlıkları

Mîrasa Feqîyê Teyran

28-29. 05. 2022

 

1:Jîyan û Berhem

2:Çavkanîyên Feqîyê Teyran

3:Di Helbestên Kurdî da Feqîyê Teyran

4:Di Çîrokên Kurdî da Feqîyê Teyran

5:Di Sitiranên Kurdî da Feqîyê Teyran

6:Berahevdankirina Feqî bi Şairên Kurd ra

7:Berahevdankirina Feqî bi Şairên Ne Kurd ra

8:Di Helbestên Feqî da Sembol

9:Di Helbestên Feqî da Dîn

10:Di Helbestên Feqî da Civak

11:Di Helbestên Feqî da Sirûşt

12:Di Helbestên Feqî da Evîn

13:Di Helbestên Feqî da Teyr

14:Di Helbestên Feqî da Efsane

15:Di Helbestên Feqî da Fantastîkî

16:Di Helbestên Feqî da Muşaere

17:Di Helbestên Feqî da Jin

18:Di Helbestên Feqî da Av