Düzenleme Kurulu/Lijneya Lidarxistinê

Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ    (Başkan)

Doç. Dr. Ayhan TEK                         (Üye)   

Dr. Öğr. Üyesi Haşim ÖZDAŞ         (Üye)   

Dr. Öğr. Üyesi Zafer AÇAR                     (Üye)   

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURGUT             (Üye)   

Dr. Yaşar KAPLAN                               (Üye)   

Öğr. Gör. Hacı YILMAZ                        (Üye)    

Öğr. Gör. Erdal YILDIZ                        (Üye)   

Arş. Gör. Mustafa ACAR                      (Üye)