Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK

Prof. Dr. Abdurrahman CANDAN

Prof. Dr. Halit DEMİR

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ

Prof. Dr. M. Nesim DORU

Prof. Dr. Murat KAYRI

Prof. Dr. Mustafa AGAH

Prof. Dr. Tahirhan AYDIN

Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK

Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU

Doç. Dr. Hayrettin KIZIL

Doç. Dr. Kemal KAYA

Doç. Dr. Kenan BULUT

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN

Doç. Dr. Osman ASLANOĞLU

Doç. Dr. Yunus CENGİZ

Halit YALÇIN