Sekreterya

Ramazan Okudum (Van YYÜ, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü)

Hasan Sayın (Van YYÜ, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü)

Bahtiyar Aydın (Van YYÜ, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü)

Hande Özvan (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü/ CBS ve Bilişim Uygulamaları Programı)

Büşra Arık (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü/ CBS ve Bilişim Uygulamaları Programı)

Emel Aydın (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü/ CBS ve Bilişim Uygulamaları Programı)

Duygu Metin (Van YYÜ, Turizm Fakültesi)

Caner Temiz (Van YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı)

Müge Yayla (Van YYÜ, Muradiye Meslek Yüksek Okulu)