Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ (VAN Yüzüncü Yıl Üniveristesi Rektörü)