Önemli Tarihler

Kongre Tarihi: 29 Eylül - 1 Ekim 2022

Bildiri gönderim son tarih: 1 Eylül 2022

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 10 Eylül 2022

Tam metin: 1 Kasım 2022