Konu Başlıkları

İklim değişikliği ve ilişkili bilim dalları kapsamında özgün, nitelikli ve bilimsel çalışmalar kabul edilecektir. Kabul edilecek konular aşağıda belirtilen liste ile sınırlı olmayıp katılımcılara fikir vermesi amacıyla burada verilmiştir.

 • İklim değişikliği, peyzaj ve yenidünya düzeni
 • İklim değişikliği ve turizm
 • İklim değişikliği ve tarım
 • İklim değişikliği ve su kaynakları
 • İklim değişikliği ve sulak alanlar
 • İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik
 • İklim değişikliği ve ekonomi
 • İklim değişikliği ve toplum sağlığı üzerine etkileri
 • İklim değişikliği ve kent planlamanın rolü
 • İklim değişikliği ve etkilenecek olan kültürel ve tarihi miras
 • İklim değişikliği ve etkilenen kent ekolojisi
 • Sürdürülebilir kalkınma hedefleri: 13. Hedef
 • Mekansal istatistik teknikleri ile iklim değişikliği
 • Sıcaklık ve yağışta ekstremler
 • İklim ve afet yönetimi
 • Çevre etiği ve iklim
 • İklim adaleti
 • Paleoiklim
 • İklim değişikliği sebebiyle etkilenecek deniz ve okyanus seviyeleri