Tam Metin Yazım Kuralları

KONGRE YAYINLARI

PROCEEDINGS BOOK (FULL PAPERS)

EURACLI' 22 ABSTRACT BOOK 

 

TAM METİN BİLDİRİ KİTABI VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZIM KURALLARI

 

Kitap bölümlerinde yazım kuralı serbest olup, yalnızca kaynak bildirişlerinde APA kurallarına uyulması yeterlidir. 

Tam metin bildiri kitabı için aşağıdaki kuralları dikkate alınız.

Tam metin bildiri kitabı ve kitap bölümü gönderimlerinizi aşağıdaki e-posta adresine hangi seçeneği istediğinizi belirterek yapabilirsiniz. Dergi yayınları için, ilgili derginin formatına göre düzenleyip, dergiye gönderirken editörüne not düşerek Kongremiz ismini  vermeniz ve sunulduğunu belirtmeniz yeterlidir. Dergilerde standart değerledirmeye girecek olup, sadece işlem önceliği verilecektir. Bazı dergilerim basımı 2023 yılında da olabilir.  

Tam metin ve Kitapbölümü için e-posta adresi:

busra.ark22@gmail.com

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI

  1. Tam Bildiriler maksimum 12 sayfa olmalıdır.
  2. Çalışmada, başlık büyük harfle bold biçiminde (14 punto) ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı şekilde yazarın ‘Adı-Soyadı’na yer verilmeli, altına Orcid ID eklenmelidir. Sayfa altına verilecek açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır. 
  3. Başlık ve yazar adından sonra en az 150 en fazla 300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet ve abstract Times New Roman 11 punto, 1 cm paragraf girintisi bırakılarak, sağ ve soldan 3 cm boşluk ve 1.15 satır aralığı ile  yazılmalıdır. İngilizce özette başlık ayrıca İngilizce olarak belirtilmelidir.
  4. Tam Metin, Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak (sağa ve sola dayalı) yazılmalı, alt, üst, sağdan ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Metinde harf karakteri Times New Roman, punto büyüklüğü 12 ve satır aralığı 1.15 olmalıdır. Tablo,  açıklama dipnotlarının ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10 olmalıdır.
  6. Metinde paragraflara 1 cm içeriden başlanmalıdır.
  7. Ana başlıktaki tüm harfler büyük ve bold; metin içi başlıklarda ise her kelimenin ilk harfi büyük ve bold olmalıdır. Giriş ve Sonuç bölümleri haricinde başlıklarda numara bulunmalıdır. 
  8. Tam Metinlerde Özet/Abstract, Giriş, Materyel, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça bölümleri bulunmalıdır. Bu bağlamda, ilgili çalışmada araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı, bulgular özetlenmeli ve çalışmanın sonuçları belirtmelidir.
  9. Metinlerde TDK güncel Yazım Klavuzu örnek alınmalıdır.
  10. Metin içerisinde geçen ve Kaynakçada belirtilen referanslar 'Apa 6' Yazım Kuralları'na göre düzenlenmelidir.

Özet ve tam metin şablonu için tıklayınız. 

YAYIN SEÇENEKLERİ

 

 

Yuzuncu Yil University Journal of the Institute of Natural and Applied Sciences

Indexed in:

TR-Dizin, CAB International (CABI), Chemical Abstract Service (CAS), Scientific Indexing Services (SIS), Bielefeld Akademik Arama Motoru (BASE), SOBIAD ve JournalTOC'lar, Google Scholar.

Link: https://dergipark.org.tr/en/pub/yyufbed

 

Resilience

 

Indexed in:

TR-Dizin

Link: https://dergipark.org.tr/en/pub/resilience

 

 

Journal of Social Science Institute

Indexed in: TR-Dizin, MLA, DRJI, JournalFactor,  Rootindexing, Bielefeld Akademik Arama Motoru (BASE), SOBIAD, Google Schoolar, Scientific Indexing Service, Türk Eğitim İndeksi.

Link: https://dergipark.org.tr/en/pub/yyusbed 

 

 

 

 

 

Journal of Academic Tourism Studies

Indexed in: Crossref, CABI, Academic resource index, ROAD, DRJI, WorldCat, European Scientific Journal Index, ASSOS index, J-Gate, Universitatsbibliothek Leipzig, Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool, The Sustainable Tourism Gateway, Google Scholar.

 

Link:https://jatosjournal.org/index.jsp?modul=header.jsp&lang=eng

 

Papers, which was selected the book chapter option, will be published with Paradigma academy press. Paradigma akademi is  an international press company.

 

   link: https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/

 

Publishing with additional journals is still in process. This list may be enlarged until the congress.  

PS: Journal papers may be pressed in 2023 according to the review process, all journal editorials will give a priority for our congress.