Hakkımızda

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar

Dünyanın yakından tanıdığı, ancak insanoğlunun ilk defa karşılaştığı bir konu olan iklim değişikliği hayatımızı derinden etkileyecek gibi görünüyor. Aslında sorun, dünyanın kendisiyle ilgili değil, insanın dayanılmaz yok etme duygusu ve bitmek bilmeyen tüketme arzusu ile ilgilidir. Ancak insanoğlu kaynakları tüketerek dünyayı değil aslında kendisini yok etmektedir. Bir gün döngü tekrar kendini yenilediğinde dünya yaralarını saracak ve iyileşecek… ancak insanlık çoktan sonunu bilmediği bir yolculuğa çıkmış olacak. Evet bugün sonuçlarını yaşadığımız ve büyük ölçüde antropojenik etkenlerden kaynaklan küresel ısınma, çevresel dengenin bozulmasına, hava, su ve toprak kirliliğine, habitat parçalanması gibi birçok farklı soruna neden olmuştur. Ancak bu değişimi gördüğü ve geleceğini yok edeceğini bildiği halde politik tartışmalardan öteye neredeyse hiçbir adım atamayan politika yapıcılar dünyanın geleceğine ilişkin ne yapabilir bilmiyoruz. Ancak bilim insanları ve araştırmacılar dün olduğu gibi bugünde üzerlerine düşen görevi yapacak ve elde ettikleri bulguları hem bilim dünyası hem de kamuoyu ile paylaşacaklardır. Tam da bu amaca hizmet etmek için “Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi” (EURACLI’2022) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Değerli bilim insanları ve araştırmacılar, birincisi düzenlenecek olan EURACLI’2022 iklim değişikliğine ilişkin birçok konuda sizlerin düşüncelerini ve yol haritalarını aktarma platformu olacaktır. Kongreye gönderilen çalışmalar yüz yüze / online olarak Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecektir. Kabul edilen bütün çalışmalar tercihe göre özet ve tam metin formatında kongre bildiri kitapçığında basılacaktır. Aynı zamanda belirlenen çalışmaların bir kısmı ise değerli bilim kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda kör hakemlik sürecinden sonra kongre internet sitesinde belirtilecek dergilerin özel sayısında veya uluslararası bir yayın evinde kitapta bölüm olarak yayımlanacaktır.  Kongre için özet gönderimi 11 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek olup, gönderilen bildiri özetleri bilim kurulunda bulunan akademisyenler tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri, 1 Eylül 2022 tarihinde kongre internet sayfasından duyurulacaktır.

Birincisini düzenleyeceğimiz EURACLI’nin başarısında siz değerli bilim insanı ve araştırmacılara katkılarınızdan dolayı şimdiden düzenleme kurulu adına minnettar olduğumu ifade etmek isterim. Düzenlenecek olan bu organizasyona ülkemizden ve dünyanın birçok farklı ülkesinden katkıda bulunmak isteyen bilim insanlarını ve araştırmacıları memnuniyetle ağırlayacağımızı belirtmek isterim.

Sevgiyle ve sağlıkla kalın…

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu