Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar BOSTAN (Başkan yardımcısı)

Prof. Dr. Şevket ALP

Prof. Dr. Atilla DURMUŞ

Doç. Dr. Hilal ÇELİK KAZICI

Doç. Dr. Serkan KEMEÇ

Doç. Dr. Onur ŞATIR

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Feray MEYDAN

Dr. Öğr. Üyesi Songül ÖZER