Davet Yazısı ve Önemli Bilgiler

Değerli bilim insanı,

Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi EURACLI’22 29 Eylül - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze oturumların yanı sıra Zoom aracılığı ile sanal katılım ve sunum seçeneğinin de sunulduğu kongremize çok değerli çalışmalarınızla katılımınızı beklemekteyiz.

Düzenleme Kurulu

Önemli Bilgiler

  • Son başvuru tarihi: 11 Temmuz 2022
  • Kabul edilen bildirilerin ilanı: 1 Eylül 2022
  • Tam metin gönderim tarihi: 1 Kasım 2022
  • Kongre dilleri: İngilizce ve Türkçe
  • Yüz yüze ve sanal katılım alternatifi
  • ISBN'li bildiri kitabı yayını