SEMPOZYUMA DAVET

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu” 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Van’da gerçekleştirilecektir. Güzel Sanatların yanı sıra Sosyal Bilimlerin kültür, sanat ve toplum alanlarıyla ilişkili farklı disiplinlerine de açık olan sempozyumda yetkin bilim/sanat insanlarının birikimlerini paylaşması ve nitelikli bilimsel/sanatsal kazanımların elde edilmesi hedeflenmektedir.

Çoğu zaman ortak bir payda etrafında şekillenerek birbirini besleyen kültür, sanat ve toplum kavramları, farklı zeminlerde yer alsa da, iç içe geçen çok katmanlı bir yapı sergiler. Toplumun bir parçası olarak bireyin üst düzey yaratımlarına dayanan sanatsal faaliyetler; konusu, yöntemi ve ortaya çıkan ürünün özellikleri bakımından kültüreldir.  Buna karşın bireysel bir serüven olarak nitelendirilen sanatın, çok yönlü yapısı gereği toplumsal,  ekonomik, psikolojik ve elbette politik bileşenlerin -tarif edilmesi güç ve karmaşık- rotasında ilerlediği de bilinen bir gerçektir. Nihayetinde sanat eseri, sanatçının imgeleminden süzülerek ifadesini bulsa da, yaratımı başlatan itici güç, birbiriyle sürekli ve kaçınılmaz bir etkileşim halinde olan toplumsal bileşenlerdir. Bu yönüyle salt bir estetik deneyim olarak görülemeyecek sanat olgusu, etkilendiği ve aynı zamanda etkilediği sosyokültürel bileşenlerle birlikte değerlendirildiği oranda anlam kazanacaktır. Düzenlediğimiz sempozyumun ikinci kez “kültür, sanat ve toplum”  kavramları ekseninde ele alınmasının temel nedeni de budur.

Sempozyumda sözlü bildiri sunumlarının yanı sıra özgün eserlerin sanatseverlerle buluşturulacağı uluslararası jürili bir sergi de gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda kültür, sanat ve toplum ekseninde üretim ve birikimlerini paylaşmak isteyen sanat/bilim insanlarını, sempozyumumuza katılmaya davet ediyoruz. Sempozyum programı içerisinde ayrıca, bulunduğumuz coğrafyanın tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerinin tanıtılmasına yönelik etkinliklere de yer verilecektir.

28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu’na gönderilecek bildiri ve eserlerin değerlendirilmesinde “özgünlük” ve “akademik/sanatsal nitelik” önemli bir ölçüt olacaktır. Bildiri başvuruları gsfsempozyum.yyu.edu.tr adresi üzerinden, sergi başvuruları ise gsfsempozyumsergi@yyu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.  Bildiri ve sergi başvurularının son tarihi 31 Mayıs 2022’dir.

Detaylı bilgi, gsfsempozyum.yyu.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Selma BAŞ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı