Uluslararası Bilimsel Kurul

Uluslararası Bilimsel Kurul (Alfabetik olarak sıralanmıştır)

Scientific Committee (Alphabetical order)

Abdullah YALÇIN (Uludag University)

Ali ERTEKİN (Ondokuz Mayıs University)

Alparslan Kadir DEVRİM (Bakırçay University)

Askarbek TÜLÖBAEV (Kyrgyzstan -Turkey Manas University, Kyrgyzstan)

Ayla ÖZCAN(Gazi University)

Ayşegül BİLDİK (Adnan Menderes University)

Ayşen ALTINER(Istanbul University-Cerrahpasa)

Behiç SERPEK (SelcukUniversity)

Beran YOKUŞ (Dicle University)

Berrin SALMANOĞLU (Ankara University)

Cevat NISBET (Ondokuz Mayis University)

Emine ATAKİŞİ (Kafkas University)

Esmail Vessally(Payame Noor University, İran)

Evan Abdul Kareem Mahmood(University of Human Development, Iraq )

Fatih Mehmet KANDEMİR(Aksaray University)

Fatmagül YUR (Muğla SıtkıKocman University)

FERAYE ESEN GÜRSEL (İstanbul University)

Firuze KURTOĞLU (Selcuk University)

Fulya BENZER(Munzur University)

Funda KIRAL(Adnan Menderes University)

Görkem KISMALI (Ankara University)

Gül Fatma YARIM (Ondokuz Mayıs University) 

Gülay ÇİFTÇİ(Ondokuz Mayıs University)  

Gülcan AVCI (Kocatepe University)

Hamdi UYSAL (Ankara University)

Hasret YARDİBİ (Istanbul University-Cerrahpasa) 

IRAZ AKIŞ AKAD (IstanbulUniversity-Cerrahpasa) 

Mahmut KARAPEHLİVAN (Kafkas University)

Mehmet NİZAMLIOĞLU (Selcuk University)

Meltem TANRIVERDİ (Uludag University)

Meryem EREN (Erciyes University)

Mesut Bünyami HALICI (Ataturk University)

Mine ERİŞİR (Fırat University)

Miyase ÇINAR (Kırıkkale University)

Muneef AYYASH (Hebrew University, KUDÜS)

Nalan BAYŞU SÖZBİLİR(Kocatepe University)

 Nariste KADIRALİEVA (Kyrgyzstan -Turkey Manas University, Kyrgyzstan)

Nazmiye GÜNEŞ (Uludag University)

Necati KAYA (Celal Bayar University)

Necati UTLU (Ataturk University)

Necmi ÖZDEMİR (Fırat University)

Nezir Yaşar TOKER (Istanbul University-Cerrahpasa)

Nuri BAŞPINAR (SelcukUniversity)

Onur ATAKİŞİ (Kafkas University) 

Orhan KANKAVİ (MehmetAkif Ersoy University)

Özgür KAYNAR (Kastamonu University)

Pınar Alkım ULUTAŞ (Adnan Menderes University) 

Pınar COŞKUN (Hatay Mustafa Kemal University)

Sefa ÇELİK (Kocatepe University)

Sema GÜRGÖZE (DicleUniversity)

Sema Temizer OZAN (Fırat University) 

Sena ÇENESİZ (Ondokuz Mayıs University)

Seval YILMAZ (Fırat University)

Seyfullah HALİLOĞLU (Selcuk University)

Suat ERDOĞAN(Trakya University)

Süha Orçun MERT(İskenderun Technical Üniversity)

 Şaban MARAŞLI (Kafkas University)

Tevhide SEL (Anakara University)

Tülay BÜYÜKOĞLU (Mehmet Akif Ersoy University)

Tünay Kontaş AŞKAR (KaratekinUniversity)

Ümit POLAT (Uludag University)

Vahdettin ALTUNOK (Selcuk University)

Zafer BULUT (Dokuz Eylul University)