Bildiriler ve Yazım Kuralları

Özet ve Tam Metin Gönderimi

 

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu hakkında yazara beklemeksizin bilgi verilecektir. Özetleriniz 250-300 kelime aralığında olmalıdır.  Özetlerinize mutlaka İngilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Özetlerinizi word/doc formatında en geç  ...............  tarihine kadar sistem üzerinden göndermelisiniz.

 

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç ................... tarihine kadar sistem üzerinden adresimize göndermeniz gerekmektedir.

 

 

Sözlü Sunum Şekli

 Kongremizde her bir sözlü sunum için 10 dakika, tartışma için ilave 5 dakika verilecektir. Bu sebeple sunumunuzu hazırlarken çalışmanızın amacı, bulgularınız ve sonuç kısımlarına yer veriniz. Sunum tarih, saat ve yer değişikliği talebinizi program taslağının yayınlanacağı ..................... tarihinde mail veya telefonla bizlere iletiniz.

 

Online Sunumlar

Online  bir adet sunum Zoom üzerinden  canlı olarak toplantı sırasında belirlenen bir program çerçevesinde yapılacaktır. Her sunum için 10 dakika + 5 dakika tartışma toplam 15 dakika tahsis edilecektir.

 

 

 

Özet Yazım Kuralları​

-Bildirinizi Times New Roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, özet metin ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalıdır. Sunacak katılımcının  isminin altını çiziniz . En az 3 adet anahtar kelime yazılmalıdır. Özete grafik, tablo, kaynakça eklenmemelidir. Yaptığınız çalışmayı en iyi ifade edecek şekilde 250-300 kelimelik bir özet metin yazılmalıdır. İngilizce abstract zorunludur. 

- Satır aralığını 1 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalıdır

- Anahtar kelimeler en alta eklenmelidir

 

Tam Metin Yazım Kuralları

 

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalıdır. Grafik, tablo gibi kısımlar için punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalıdır

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinleriniz en az 3 sayfa olmalıdır

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE METOD, BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ, KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir.

 

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç  .................... tarihine kadar    vetbio2023@yyu.edu.tr     adresimize göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)