Başkan

Onursal Başkan

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü 

Prof.Dr.Musa GENÇCELEP /  VYYÜ Veteriner Fakültesi Dekanı          

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Nihat MERT  /   VYYÜ Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı